31 Ocak 2014 Cuma

Hologram Teknolojisi ve 3D Görüntünün Oluşması

   rainbow-spectrum-3 hologram-resimleri-insan-elbiseli


 


   Aslında hep bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz ve sadece hayal olduğunu sandığımız hologram teknolojisi çok yeni bir teknoloji değil.  Bu teknoloji, adından ilk olarak 1900 lü yıllarda bahsettirdi. Ve bilim dünyasının bu yıllardan itibaren üzerinde çalıştığı bir teknoloji idi.  Bu teknoloji özellikle kameralardan çok sonra geliştirilmiş bir teknoloji değildir. Tersine kamera ve fotoğraf makinalarının mantıksal işlemlerinin bir parçasıdır.  


     Şimdi size yabancı ya yerli dökümanlardan araştırdıklarım kadarı ile hologramın mantığını teknik dile girmeden en basite indirgeyerek anlatmaya çalışayım. Bu teknoloji dalgaların girişim özelliğini kullanır. 


Image Compilation_Holograms


 


     Şimdi iki ışık kaynağından çıkan ışınlar boşlukta birbirleri ile kesişirler ise dalga girişimlerini gözlemleyemeyiz.  Dalga girişimlerini gözlemleyebilmek için ancak ve ancak bir plaka üzerine yansıtılmaları gerekiyor. Zaten dalga teoremi bu noktada çöküyor. Şimdi hemen aklınıza şu soru gelmiştir. “Yahu o zaman bu üç boyutlu götüntü havada nasıl oluşuyor?”  Şöyle; üç boyutlu görüntü aslında havada oluşmuyor.  Üç boyutlu görüntü hologram plakasının üzerine yansıtıldığı dalga girişimlerinin canlanması ile havada oluşuyormuş gibi görünüyor. 


how-does-holo-work_4steps,


 


    Hologram denilen şey aslında görüntünün transfer edildiği küçük mikroskobik parçalardan oluşan ince, plaka şeklinde bir materyaldir. Normal şartlarda gri renkte görünür. Bu materyal, ışık girişim bilgilerinin, işlemciye aktarımında ve işlenmesinde kullanılıyor.  


cnn-hologram_camera-matching-tech


 


 


   Bu mereti şu şekilde hayal etmeniz mümkün; çarşaf şeklinde üzerine konulan cismin şeklini alan bir örtü düşünün. Bu örtünün üzerine bir bardak koyduğunuzda üzerinde bir şekil oluşur.  Fakat siz ona baktığınızda bardağı görmezsiniz sadece bardağın ağırlığının oluşturduğu çukurumsu ve anlamsız şekli görürsünüz.  Hologram da böyledir.  Siz hologram üzerinde bir girişim modeli oluşturduğunuzda, yukarıda anlattığım materyal gibi davranır. Üzerinde baktığınızda anlamsız bir girişim modeli oluşur. 


  Hologramda görüntü alma mantığı şöyledir;  


PWlow2_02-08


 


   Yukarıdaki şekle bakarsanız, conherent light source olarak adlandırdığı bir ışık hüzmesini göstermiş. Bu lazerdir. Lazer ilk önce yarı ayna görevi gören bir plakadan geçirilir. Böylece lazerin yarısı aşağıdaki aynaya yansırken yarısı da nesneye yansır.  Ayna üzerinden ve nesne üzerinden yansıyan lazer ışınları hologram plakasının üzerine düşürüldüğünde plaka üzerinde bir girişim modeli oluştururlar. 


  Şimdi bu girişim modeli hologram üzerinde kalıcı olarak durur. Yani kaydedilir. Öyle garip bir plakadır işte hologram.  Daha sonra aynadan yansıyan ışık dalgası tek başına aynı açı, aynı şiddette gönderildiğinde ve hologram üzerindeki girişim modeline çarptığında cismin normalde bulunduğu noktada  bir görüntü canlanır.


  


   Bu üç boyutlu görüntünün her tarafı nettir, çevresinde, yanında ve arkasını dolanarak baktığınızda resmi görürsünüz. Ancak bütün bu özelliklerine rağmen, elinizi uzattığınızda bir boşluk ile karşılaşırsınız. Yani ortada aslında öyle bir cisim ya da görüntü yoktur, oluşan şekil bir göz yanılması gibidir, sanaldır ve gerçek değildir. Ama yine de gözümüze görünür ve ana ışın kaynağından gelen ışınla aydınlatıldığı (pozlandırıldığı) sürece de varlığını sürdürür.   


   Hologramın kaydedildiği plakalar genelde, bir cam tabakasının üzerine ışığa duyarlı ince taneli gümüş tuzlarından oluşan bir emülasyon kaplanarak elde edilir. Bu levha üzerine birbirinden farklı bir kaç cismi görüntülemek mümkündür. Duyarlı tabakası kalın olan levhalar üzerine ise, 200 civarında kayıt yapılabilir. Kayıt bittikten sonra bu plakalar tıpkı bir fotoğraf makinasının fotoğraf kağıdı gibi banyo edilirler. Gelişen teknoloji ile birlikte silinip, yeniden kayıt yapılabilen, anında görüntü verebilen hologram plakaları da üretilmiştir. Bu sayede uzaktaki bir kişinin anlık hali başka bir yere aktarılıp görüntü vermesi sağlanabilmiştir. Bu plakaların yapımında, ışığa tutulunca kırılma indisi ve kalınlığı değişen polimerler, renk değiştiren fotokromikler ve kuvvetli bir ışın ile yerel olarak ısınan termik filmler, termo plastikler ve elektro-optik kristaller kullanılmaktadır.


 


  
Hologram Teknolojisi ve 3D Görüntünün Oluşması

C ile programlama uygulamaları-2

Buton İle LED Kontrol UygulamasıAMAÇ:Mikrodeneleyicilerin çalışma sistemini öğrenmek, C dili ile program yazabilme ve 16F877A entegresini programlayabilme yeteneğini kazanmak.


YAPILACAK İŞ:Devreye enerji verildiğinde mikrodenetleyicinin A portuna bağlı butona basıldığında B portundaki ledi yakacak programı yazmak.


DENEYİN BAĞLANTI ŞEMASI
    PROGRAM KODU:#include <16f877a.h>#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD#use fast_io(a)#use fast_io(b)int1 x;/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/void main ()

     setup_psp(PSP_DISABLED);     setup_spi(SPI_SS_DISABLED);     setup_timer_1(T1_DISABLED);     setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);     setup_adc_ports(NO_ANALOGS);     setup_adc(ADC_OFF);     setup_CCP1(CCP_OFF);     setup_CCP2(CCP_OFF);     set_tris_a(0b00000001);     set_tris_b(0×00);     output_b(0×00);     basla:     x=input(pin_a0);     output_bit(pin_b0,x);     goto basla;

İŞLEM BASAMAKLARI1.Devreyi bord üzerine kurunuz.2. Kodu yazıp derleyiniz.Hex kodunu Pice yükleyiniz.3.Devrenin çalışmasını inceleyiniz.DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI1.Kodların yanına açıklamalarını yazınız.2.Devreye bir buton ve bir led daha ekleyiniz. Programı düzenleyiniz.

C ile programlama uygulamaları-2

30 Ocak 2014 Perşembe

C ile programlama uygulamaları-1

LED Yakma ve Söndürme Uygulaması


AMAÇ:


Mikrodeneleyicilerin çalışma sistemini öğrenmek, C dili ile program yazabilme ve 16F877A entegresini programlayabilme yeteneğini kazanmak.


YAPILACAK İŞ:


Devreye enerji verildiğinde mikrodenetleyicinin B portuna bağlı ledin belli aralıklarla yanıp sönmesini sağlayan programı yazmak.


DENEYİN BAĞLANTI ŞEMASI
    PROGRAM KODU:


#include <16f877A.h>


#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD


#use delay(clock=4000000)


#use fast_io(b)


/********* ANA PROGRAM FONKSİYONU********/


void main ()
setup_psp(PSP_DISABLED);


setup_timer_1(T1_DISABLED);


setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);


setup_adc_ports(NO_ANALOGS);


setup_adc(ADC_OFF);


setup_CCP1(CCP_OFF);


setup_CCP2(CCP_OFF);


set_tris_b(0×00);


output_b(0×00);


basla:


output_high(pin_b0);


delay_ms(500);


output_low(pin_b0);


delay_ms(500);


goto basla;


İŞLEM BASAMAKLARI


1.Devreyi bord üzerine kurunuz.


2. Kodu yazıp derleyiniz.Hex kodunu Pice yükleyiniz.


3.Devrenin çalışmasını inceleyiniz.


DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI


1.Kodların yanına açıklamalarını yazınız.


2.B portuna bir led daha bağlayarak ledlerin sırayla yanıp sönmesini sağlayacak programı yazınız.C ile programlama uygulamaları-1

BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ(AUTOCAD)


 


Tanımı, Önemi ve Üstünlükleri


AutoCAD, tasarımların ve çizimlerin bilgisayarda yapılmasını sağlayan, bir bilgisayar destekli tasarım ve çizim programıdır.


Çizim Penceresi

 


Menü Çubuğu


File (Dosya) Menüsü:


AutoCAD’de çizim dosyalarıyla ilgili işlemlerin yapıldığı menüdür.


New(,CTRL+N): Yeni bir çizime başlamayı sağlar.


Open(,Ctrl+O: Mevcut çizim dosyasını ekrana getirmeyi sağlar.


Save(,CTRL+S: Çizim dosyasını bir isim vererek kaydetmeyi sağlar.


Save As: Çizimi farklı bir isimle kaydetmeyi sağlar.


Plot(,Ctrl+P): Çizimin kağıda aktarılmasını sağlar.


Exit(Ctrl+Q): AutoCAD’den çıkmak için kullanılır.  


Edit (Düzeltme) Menüsü:


Windows’ ta olduğu gibi düzeltme işlemlerinin yapılmasını sağlar.


Undo: Birbiri ardına yapılan bir dizi işlemin aynı düzende geri alınmasını sağlar.


Cut: Pencere içine alınan çizim nesnelerini, yapıştırma işlemi için keser.


Copy: Pencere içine alınan çizim objelerini Windows Clipboard’ una kopyalamayı sağlar.


Paste: Windows Clipboard’una kopyalanmış nesneleri AutoCAD ortamına kopyalamayı sağlar.


View (Görüntü ) Menüsü


AutoCAD çizim alanındaki görüntü işlemlerini gerçekleştirir.


Zoom: Çizim istenilen şekilde büyültülüp küçültülebilir.


Pan: Görüntünün ekran üzerinde istenilen şekilde kaydırılmasını sağlar.


Toolbars : Araç çubuklarının kontrolünde kullanılır.


Insert (Ekle) Menüsü


AutoCAD’de veya başka programlarda hazırlanmış çizim dosyalarının çizime eklenmesini sağlar.


Format (Düzen) Menüsü


AutoCAD işlemleri için değişik ayarların yapıldığı bölümdür.


Units: Kullanılan birim sisteminin ayarlandığı bölümdür.


Drawing Limits: Yapılacak olan çizimin sınırlarının düzenlendiği bölümdur.


    Tools (Araçlar) Menüsü


AutoCAD içinde dışarıdan bazı programların kullanımını ve sistem ayarlarının


değiştirilmesini sağlar.


Drafting settings: Bu diyalog kutusu yardımıyla çizim ayarlarının, snap ve grid değerlerinin


atanması, auto track ayarlarının denetlenmesi ve kenetlenilecek kritik nokta tayininin


yapılmasında kullanılır.


Draw (Çizim) Menüsü


Çizim komutlarını içerir.


Line(,L): Doğru çizme komutudur.


Construction Line(): İki yönde sonsuz doğru çizme komutudur.


Polygon() : İçten ve dıştan teğet çemberlerden herhangi birine göre çokgen çizdirme komutudur.


Rectangle(): Dikdörtgen çizdirme komutudur.


Arc(): Yay çizdirme komutudur.


Circle(): Daire çizdirme komutudur.


Donut : İçi dolu veya pul şeklinde daire çizdirme komutudur


Spline: Spline tipi eğriler çizdirme komutudur.


Elipse() : Elips çizdirme komutudur.


Dimension (Ölçülendirme) Menüsü


Ölçülendirme komutlarının yer aldığı bölümdür.


Linear(): Doğrusal ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.


Aligned() : Hizalı ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.


Ordinate : Koordinat değerlerinin tespitinde kullanılan komuttur.


Radius() : Yarıçap ölçülendirme komutudur.


Diameter() : Çap ölçülendirme komutudur.


Angular() : Açısal ölçülendirme yapma komutudur.


Baseline : Belirli bir tabana göre ölçülendirme yapmak için kullanılan komuttur.


Continue : Bir referansa göre sürekli ölçülendirme yapmak için kullanılır.


Leader : Kılavuz çizgisi ile (göstererek) ölçülendirmelerin yapıldığı komuttur.


Tolerance : Geometrik toleransların yapıldığı komuttur.


Center Mark: Daire ve yay merkezi işaretleme komutudur.


Modify (Düzenleme) Menüsü


Düzenleme komutlarının bulunduğu bölümdür.


Polyline : Birbirinden bağımsız çizgileri bileşik çizgiye dönüştürme komutudur.


Text: Yazı düzeltme komutudur.


Erase(): Silme komutudur.


Copy(): Kopyalama komutudur.


Mirror(): Simetriğini alma (aynalama) komutudur.


Ofset(): İstenilen mesafede paralel çizimler oluşturma komutudur.


Array(): Çizim dizileri oluşturma komutudur.


Move(): Çizim taşıma komutudur.


Rotate(): Çizimi istenilen açıda döndürme komutudur.


Scale(): Çizimin istenilen ölçek değeri ile ölçeklenmesini sağlayan komuttur.


Stretch: Çizimin istenilen kısmını soldan sağa seçme yaparak uzatıp kısaltmaya yarayan komuttur.


Lenghten : Çizimin boyu ile ilgili işlemlerin yapılmasında kullanılan komuttur.


Trim() : Çizimde istenilen budamaları yapmak için kullanılan komuttur.


Extend() : Nesnelerin başka bir nesneye kadar uzatılmasını sağlayan komuttur.


Break() : Çizimdeki istenilen objeyi kırmak için kullanılan komuttur.


Chamfer(): Köşeleri kırpma komutudur.


Filet() :Köşeleri yuvarlatma komutudur.


Explode() : Çizimi öğelerine ayırma ( patlatma) komutudur.


Express (Ekspres Araçlar) Menüsü


AutoCAD’e yeni işlevler kazandırmak amacıyla kullanılır. Katmanlar, bloklar, yazı, ölçülendirme, seçim araçları, düzenleme, internet erişimi, çizim ve genel araçlar bölümlerinde yer alan bir çok işlev AutoCAD’in kullanımını kolaylaştırır.


Window (Pencere)Menüsü


Aktif pencere görünüm ayarlarının yapıldığı bölümdür. 


Grid(F7), noktalardan oluşan ızgaranın istenilen aralıkta görüntülenmesini sağlar.


Snap(F9), işaretleyicinin ekran üzerinde istenilen adımda hareket etmesini sağlayan komuttur.


Ortho(F8), çizim doğrularının yatay ve dikey doğrultularda çizilmesini sağlar.


Endpoint: Bir çizgi ya da yayın işaretleyiciye en yakın uç noktasına kenetlenmek için kullanılır.


Midpoint: Bir çizginin veya yayın orta noktasına kenetlenmek için kullanılır.


Extension: Nesnenin uzantısından kenetlenir.


Center: Bir yayın veya daireden merkezini kenetlenmek için kullanılır.


Zoom komutu, ekrandaki çizimin istenilen oranda küçültüp büyütülmesi için kullanılır.


Pan komutuyla, ekrandaki görüntü büyüklüğünde herhangi bir değişiklik olmaksızın, görüntüyü istenilen yönde kaydırmak için kullanılır.BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ(AUTOCAD)

BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ(ARES)

BASKI DEVRE ÇİZİMİUYGULAMA PROGRAMI


1.1.1. Programın Tanıtılması


Elektronik Baskı Devre Programı(Advanced Routing and Editing Software Programı) Elektronik Devre Çizimi ve Baskı Devre Programı paketi içinde yer almaktadır. Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı’yla veya doğrudan kendi editöründe hazırlanmış olan elektronik devrenin baskılı devresini elde etmek için kullanılan baskılı devre çizim programıdır. Elektronik Baskı Devre Programı ile çok kolay bir şekilde baskılı devre (PCB-Printed Circuit Board) oluşturulabilmektedir. Baskılı devre çiziminin elle veya otomatik olarak yapılabilmesi, tek katlı veya çift katlı çizimin yapılabilmesi, doğrudan programın kendi editöründe baskı devre çizebilecek bir Netlist oluşturabilmesi (otomatik çizim yapabilmek için gerekli program çıktısı) bu programın avantajlarıdır. Elektronik Baskı Devre Programı PCB ile elektronik devrelerin baskılı devre tasarımı yapılmasının sayamayacağımız kadar çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:


 Devrenin sade ve boyutlarının küçük olmasını sağlar.


 Seri üretimi kolaylaştırır.


 Yüksek frekanslı devrelerde gürültüyü önler.


 Devrelerin tamir, bakım ve montajını kolaylaştırır.


1.1.2. Elektronik Baskı Devre Programı’nın Teknik Özellikleri


 Çift taraflı en fazla 16 katlı PCB oluşturabilmemizi sağlar.


 Board–kart çizim alanı genişliği en fazla 10 metredir.


Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı ile Netlist tabanlı otomatik çizim entegrasyonuna sahiptir. Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı’nda çizilen bir elektronik devrenin simülasyonu dâhil, otomatik olarak Elektronik Baskı Devre Programı’na geçip PCB’sini hazırlayabiliriz.


 2 boyutlu (2D) sembolleri vardır.


 Kütüphanesine (Library) iki boyutlu (2D) sembol çizimi ve ekleme yapılabilir.


 SMD (yüzey montajlı eleman) sembollerle PCB oluşturabilme özelliğine sahiptir.


 Limitsiz Pad (lehimleme tabanı), Track (elektriksel yol) ve Via (geçiş deliği) kullanabilme özelliğine sahiptir.


 Programı kullanırken kullanıcıya özel Grid ve diğer ayarları yapma imkânı verir.


 Birçok formatta çıkış alabilme özelliği (DXF, EPS, WMF, BMP) grafik formatı ve dosya çıkışları vardır.
1.3. Ana Menünün Tanıtımı


Elektronik Baskı Devre Programı’nda File (dosya), Output (çıktı), View (görünüm), Edit (düzenleme), Library (kütüphane), Tools (araçlar), System (sistem), Help (yardım) olmak üzere 8 menü vardır.


1.3.1. “File” Menüsü


New Layout(): Çizim alanında yeni PCB şeması çizimi için bu seçenek kullanılır. Bu seçeneğe tıklandığında yeni bir boşalan açılacak ve ismi Untitled.Lyt (adsız) olacaktır.


Load Layout(CTRL+O,): Daha önce oluşturduğumuz dosyayı(PCB şemayı) çizim alanına çağırmak için kullanılır.


Save Layout:
(ctrl+s,)Çizim alanında yapmış olduğunuz PCB çalışmalarını kaydetmek için bu seçenek kullanılır.


Save Layout As: Çizim alanındaki PCB çalışmanıza bir isim vererek kaydetmenizi sağlar. Gerekirse farklı isim ile dosyaya kaydetme imkânı sağlar.  Clear Netlist: Çizim alanı üzerinde bulunan baskı devre şemasındaki “Net”lerin tamamınısiler.Import Bitmap: Çizim alanına “Bitmap” BMP grafik formatına sahip bir dosya eklemek için kullanılır.Import Region: Bu seçenek, daha önceden yapılmış PCB çalışmalarının bir bölümünü veya tamamını (Export Region komutu yardımıyla kaydedilmiş olması şartıyla), çizim alanındaki PCB şemaya eklemeye yarar. Daha önceden çizilmiş şemanın bazı kısımlarını ya da tamamını tekrar çizmeden çalışma alanına çağırarak dosyamıza ekleyebiliriz.


Export Region: Çizim alanındaki PCB çalışmasının bir bölümünün (sonraki çalışmalarda faydalanmak üzere) kaydedilmesini sağlar.


Mail To: Çizim alanında çalıştığımız PCB şemasını veya bitmiş çizimi ”Outlook Express” programı yardımıyla başkalarına e-posta olarak göndermenizi sağlar.


Exit(Q): Elektronik Baskı Devre Programı’ndan çıkmak için kullanılır.


1.3.2. ”Output” Menüsü


Bu menü Elektronik Baskı Devre Programı’nda yapılan PCB çizimlerinin yazıcı çıktısını almak için kullanılır.


Print(): Çizim alanındaki çalışmayı kâğıda aktarır.


Set Output Area: Bu seçenek çizim alanındaki PCB şemanın istenilen bölümünün kâğıda aktarılması için kullanılır. Bu seçenek çalıştırıldığında fare imleci şekil değiştirir.


Set Output Origin: CADCAM (bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli üretim) çıkış için orijin (başlangıç) noktası belirler.


Export Bitmap: Çizim alanındaki PCB çalışmasının, Bitmap (BMP) resim dosyası formatında kaydedilmesini sağlar.


1.3.3. ”View” Menüsü


Görünüm menüsüdür. Elektronik Baskı Devre Programı’nın ekran görünümünü değiştirmek için kullanılır.


Redraw(R,): Çizim alanında bulunan PCB şemanın görüntüsünün yinelenmesidir.


Flip(F,): Tasarım alanındaki PCB şemanın alttan (tersten) görüntüsünü elde etmek için kullanılır.


Grid(G,): Çizim alanında bulunan Gridlerin (noktaların, ızgaraların) görünmesini ya da görünmemesini sağlar.


Layers(CTRL+L): Bu komut yardımıyla PCB şemasının istenilen katları çalışma alanında görüntülenir.


Metric(M,): Çalışma alanında bulunan fare imleci hareketinin milimetrik veya inç olarak sağ alt köşede gösterilmesini sağlar.


Origin(O,): Bu komut çalıştırıldığında imlecin şekli değişir. Çalışma alanında tıkladığımız yer orijin noktası olur.


X Cursor(X): Tasarım alanındaki imlecin görünüşünün seçilmesinde kullanılır.


Goto XY: Bu seçenek yardımıyla imleci istediğimiz koordinatlara götürebiliriz.


Goto Component: Bu komut tasarım alanı içerisinde bulunan PCB şema üzerindeki istenilen parçanın aktif hâle getirilmesi ve yaklaştırılmasını (zoom) sağlar.


Snap 1th-5th-25th-50th: Tasarım alanındaki Gridlerin (ızgara) aralarındaki mesafeyi ayarlar


Pan: Bu komut çalıştırıldığında imleç biçim değiştirir. Çalışma alanı içerisinde herhangi bir yere götürülüp sol tuş tıklandığında göstergenin bulunduğu yer merkez olur.


Zoom In: Tasarım alanında bulunan PCB şemasının görüntüsünü yakınlaştırır (büyütür).


Zoom Out: Tasarım alanında bulunan PCB şemasının görüntüsünü uzaklaştırır(küçültür).


Zoom All(F8): Tasarım alanındaki çalışmanın tamamını ekranı kaplayacak şekle getirir.


Zoom To Area: Tasarım alanındaki PCB şemasının seçilen kısmını ekranı kaplayacak şekilde büyütmek için kullanılır.


1.3.4. “Edit” Menüsü


Düzen menüsüdür. PCB şeması üzerinde düzeltme ve değişiklikleri yapmak amacı ile kullanılmaktadır. Bu menü aktif yapıldığında tasarım alanına gelen iletişim penceresi ile kopyalama, kesme, yapıştırma vb. işler yapılabilir.


Undo(CTRL+Z,): Tasarım alanında yapılan işleri sondan geriye doğru sırasıyla bir geri alır.


Redo(CTRL+Y,): Tasarım alanında yapılan ve geriye alınan işleri sırasıyla bir ileri alır.


New Component: Bu komut Elektronik Baskı Devre Programı’na kayıtlı parçaların yeni bir isimle yeniden kaydedilmesini sağlar.


New Pad Style: Bu komut yeni bir Pad (lehimleme tabanı) oluşturmak için kullanılır.


Tidy: Bu komut çalıştırıldığında çizim alanında bulunan fakat kullanılmayan parçaları silerek temiz bir çalışma yapılmasını sağlar.


1.3.5. ”Library” Menüsü


Library, kütüphane demektir. Bu menü Elektronik Baskı Devre Programı’nda kütüphaneye kompenent ekleme, çağırma veya kütüphaneyi düzenleme gibi işlemleri yapmamızı sağlar.


Pick Package/Symbol(P,): İsmini bildiğimiz elektronik parça veya elemanı (komponent) çağırmak için kullanılır.


Make Package: Elektronik Baskı Devre Programı kütüphanesinde olmayan parçaların oluşturulup eklenmesi için kullanılır.


Make Symbol: Yeni oluşturulan parçaya isim verilerek kütüphaneye kaydedilir.


Decompose: Elektronik Baskı Devre Programı kütüphanesinde bulunan bir parçayı tasarım alanına çağırıp yeniden düzenlemeye veya yeni sembol oluşturmaya yarar.


Compile To Library: Çizilen yeni parça kütüphaneye kaydedilir.


Library Manager: Kütüphane ile ilgili her türlü işlem, bu menü sayesinde yapılır.


1.3.6. ”Tools” Menüsü


Tools ”araçlar” demektir.


Trace Angle Lock(CTRL+K): Bu komut seçili olursa çizilen yolların (Track) dönüş (eklem) yerleri 90º veya 45º açı yaparak çizilir.


Auto Placer: Bu komut Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı’nda çizilmiş olan elektronik şemanın PCB şemasının oluşturulması için kullanılır. Elektronik Baskı Devre Programı komutu çalıştırıldığında PCB şemanın kart boyu belirlendikten sonra PCB elemanlarını çizim alanına otomatik olarak yerleştirir.


Auto Router(): Elektronik Devre Çizimi ve Simülasyonu Programı içerisinde çizilmiş SCH uzantılı elektronik şemaları, program içerisinden Elektronik Baskı Devre Programı çalıştırıldığında PCB baskı devre şemasını oluşturabilmek için kart ölçüsü belirlenip elektronik parçalar tasarım alanına yerleştirdikten sonra otomatik (Auto) olarak bağlantı yollarını(Trace) çizmek için kullanılır.


Power Plane Generator: Tasarım alanında bulunan şemadaki power veya şase alanının genişletilmesini ve şema üzerindeki boşlukların istediğimiz şekilde doldurulmasını sağlar.


1.3.7. “System” Menüsü


Bu menü Elektronik Baskı Devre Programı’nın sistem (renk, bağlantı kuralları, Grid ayarları, kısayol tuşu ayarları vb.) ayarlarını yapmak için kullanılır.


Set Colours: Elektronik Baskı Devre Programı’nın bütün renk ayarları bu komut aracılığı ile yapılır.


Set Design Rules(): Tasarım alanında çizeceğimiz PCB şemanın elemanları arasındaki mesafeyi ayarlamamızı sağlar.


Set Grids: Bu komut ile ızgara (Grid) ayarları yapılır. Bu seçenek ile Grid noktaları arasındaki uzaklık Th cinsinden ayarlanır.


Set Work Area: Çizim alanı ölçüleri ayarlanır.


Set Zones: Baskı devre şemamızda bulunan bakır bölge ayarları yapılır.


1.3.8. “Help” Menüsü


Yardım menüsüdür. Bu menüde Elektronik Baskı Devre Programı hakkında karşılaşılan problemlerle ilgili çözüm önerileri sunulmaktadır.


2. TASARIM ORTAMI


2.1. Program Tasarım Ekranı


Elektronik Baskı Devre Programı yardımıyla, baskı devre şeması çizilebilir, yeni sembol ve kılıflar üretilip mevcutları değiştirilebilir. Bu çalışmaların yapıldığı ortam ”Tasarım Ekranı” olarak adlandırılır.
Elektronik Baskı Devre Programı’nın penceresinde çizim alanın en üstünde “Başlık Çubuğu” yer alır.


Başlık Çubuğu: Burada programın ismi yer almaktadır.


Menü Çubuğu: Menü çubuğunda “File”, “Output”, “View”, Edit”, “Library”, “Tools”, “System” ve “Help” menüleri bulunmaktadır.Araç Çubukları: Programda, beş tane araç çubuğu bulunmaktadır.


Tasarım Araç Çubuğu: Ekranın solunda yer alır ve editör (ekran) modunu seçer. Bu çubuğu gizleyemezsiniz. İçerdiği fonksiyonların karşılığı menülerde yoktur.


Çizim (kuşbakışı enceresi) alanı ön görünüş: Tüm çizimin genel görünümünü verir. Çizim alanının içerisine yaptığınız çalışmanın küçültülmüş hâlini verir. Turkuaz çerçeve sayfa sınırları, yeşil kutu ise görülebilir alanı gösterir. Fare imlecini bu pencere içerisine götürüp bir kere sol tıklarsak çizim alanının istediğiniz bölgesine merkez olacak şekilde yerleşir.


Kullanıcı Kütüphanesi: PCB elemanı oluşturmak ve kütüphaneden çağrılan PCB elemanlarını İzlemek için kullanılır.
“C” Düğmesi PCB elemanı oluşturmak için kullanılır. Kullanıcı kütüphanesine PCB elemanı çağırmak için tasarım araç çubuğu üzerindeki araç çubuğuna tıklanır. Sembol çağırma düğmesi üzerinden P ve L düğmeleri, PCB elemanı çağırmak için (P), kütüphane ile ilgili işler (kütüphane silmek, kütüphane oluşturmak vb.) için ise (L) düğmesi kullanılır.

      BİLGİSAYARLA BASKI DEVRE ÇİZİMİ(ARES)